Załatwianie spraw

ZAŁATWIANIE SPRAW:

Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach mają wszyscy zainteresowani. Księgozbiór biblioteki jest przeznaczony dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. W przypadku, gdy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem za wypożyczenie książek może  być pobierana kaucja w wysokości ustalonej przez bibliotekarza, w zależności od aktualnej wartości wypożyczonych książek.

Osoba pełnoletnia powinna przy zapisie okazać dokument stwierdzający jej tożsamość i złożyć na karcie zapisu  zobowiązanie przestrzegania regulaminów biblioteki. Czytelnik niepełnoletni winien okazać legitymację szkolną i wypełnić zobowiązanie, które powinno być potwierdzone podpisem rodziców lub opiekunów prawnych.W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach, a także przysługujących, osobom których dane dotyczą uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Wypożyczyć można jednocześnie 4 książki, na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Lektury wypożycza się na okres 2 tygodni. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania. Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonej książki przed terminem ustalonym w ust. 2, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w wyborze  literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

Uwagi o pracy biblioteki i we wszystkich innych sprawach przyjmuje kierownik biblioteki w siedzibie biblioteki, telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

 

 BIBLIOTEKA OFERUJE:

  • literaturę piękną dla dzieci, dorosłych i popularnonaukową   

          ogółem na koniec 2018 roku:                           11987 wol.

         - literatura piękna dla dorosłych                         4973 wol.

         - literatura piękna dla dzieci                                 3187 wol.

         - literatura niebeletrystyczna                                3827 wol.

  • lektury dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych
  • książki do prac i referatów
  • tematyczne słowniki i encyklopedie
  • materiały dotyczące Kleszczel i okolicy
  • bieżące i archiwalne czasopisma
  • bezpłatny dostęp do Internetu
  • katalog elektroniczny

        KATALOGI:

        W bibliotece można skorzystać z katalogów:

       - alfabetycznego,

      - rzeczowego,

      - tematycznego literatury pięknej dla dorosłych,

      - tytułowego literatury pięknej dla dzieci,

      - elektronicznego.

     KARTOTEKI:

    - zagadnieniowa,

    - osobowa,

   - pomocy metodycznych,

   - regionalna, w której zgromadzone są materiały dotyczące Kleszczel i okolicy

     ( prace magisterskie, wycinki prasowe, dokumenty, zdjęcia, pocztówki, zaproszenia)

   ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

   - okolicznościowe,

   - literatura polska i obca,

   - osobowe,

   - dotyczące regionu,

   - o treści ogólnej.

   INNE:

   - scenariusze imprez,

   - propozycje lekcji bibliotecznych,

   - konkursów,

   - pogadanek.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szczygoł

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Anna Szczygoł

Modyfikujący: Anna Szczygoł

Data modyfikacji: 2019-01-09

Opublikował: Anna Szczygoł

Data publikacji: 2018-04-30