Status prawny

          Podstawa prawna działania biblioteki:

  • ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2018, poz. 1983 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2019, poz. 1479 z późn. zm.)  
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.)
  • uchwała Nr XX/226/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

Biblioteka posiada osobowość prawną.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach została wpisana do „Rejestru instytucji kultury” pod nr 1 dnia 18 kwietnia 2006 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szczygoł

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Anna Szczygoł

Modyfikujący: Anna Szczygoł

Data modyfikacji: 2020-01-24

Opublikował: Anna Szczygoł

Data publikacji: 2018-04-30