Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY I EWIDENCJE:

 1. Rejestr korespondencji ( dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej).
 2. Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dziennik uchybień i zagrożeń .
 4. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień.
 5. Ewidencja delegacji służbowych.
 6. Rejestr skarg i wniosków.
 7. Ewidencja wyjść.
 8. Książka kontroli.
 9. Rejestr umów.
 10. Rejestr zarządzeń kierownika.
 11. Rejestr ryzyk.
 12. Rejestr faktur.
 13. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 14. Ewidencja upomnień wysłanych do czytelników dłużników.
 15. Rejestry zbiorów biblioteki - księgi inwentarzowe.
 16. Rejestry wpływów i ubytków.
 17. Ewidencja wypożyczeń, udostępnień, odwiedzin i udzielonych informacji (dziennik biblioteki, zeszyt kwerend, zeszyt odwiedzin w czytelni, zeszyt odwiedzin w czytelni internetowej, zeszyt wypożyczeń prasy).
 18. Ewidencja środków i wyposażenia ( księga inwentarzowa pozostałych środków trwałych 013, księga inwentarzowa wartości niematerialnych i prawnych 020, księga środków trwałych 011, zbiory biblioteczne 014).
 19. Ewidencja czasu pracy i wynagrodzeń.
 20. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

ARCHIWUM:

Archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach znajduje się w pomieszczeniach biblioteki przy ul. Plac Parkowy 4, 17-250 Kleszczele. Osobą odpowiedzialną za archiwum jest kierownik biblioteki.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szczygoł

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Anna Szczygoł

Modyfikujący: Anna Szczygoł

Data modyfikacji: 2018-07-18

Opublikował: Anna Szczygoł

Data publikacji: 2018-04-30