Majątek

Salda konta 011, 013, 014, 020 na dzień 31.12.2019 r.

Stan konta 011: „Środki trwałe”                                    7159,16 zł

Stan konta 013: „Pozostałe środki trwałe”                  9850,10 zł

Stan konta 014: „Zbiory biblioteczne”                        110693,97 zł

Stan konta 020: „Wartości niematerialne i prawne” 1148,00 zł

 

Razem:                                                                                 128851,23 zł

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szczygoł

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Anna Szczygoł

Modyfikujący: Anna Szczygoł

Data modyfikacji: 2020-01-21

Opublikował: Anna Szczygoł

Data publikacji: 2018-04-30