Zadania

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI:

         Celem Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

         Cele te biblioteka realizuje między innymi poprzez:

         1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,  ze

             szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

         2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu;

         3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

         4) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;

         5) współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie zaspokajania potrzeb

             oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

W CELU PROMOCJI CZYTELNICTWA BIBLIOTEKA  ORGANIZUJE:

         Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książkę biblioteka prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem takie jak:

        1)  spotkania z książką,

        2)  dyskusje nad książkami,

        3)  występy teatrzyków,

         4) spotkania autorskie,

         5) wycieczki do biblioteki,

         6) lekcje biblioteczne,

         7) pasowanie na czytelnika,

         8)  cykle głośnego czytania,

         9)  konkursy czytelnicze,

         10)  układanie rozsypanek literackich,

         11)  zgaduj-zgadule,

         12)  gry i zabawy literackie,

         13)  rozwieszanie plakatów promujących bibliotekę np. organizowanych konkursów,

         14)  wystawki:

               - okolicznościowe,

               - z okazji rocznic literackich,

               - nowości zakupionych do biblioteki,

               - wystawki zdjęć z imprez organizowanych przez bibliotekę.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szczygoł

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Anna Szczygoł

Modyfikujący: Anna Szczygoł

Data modyfikacji: 2018-05-20

Opublikował: Anna Szczygoł

Data publikacji: 2018-04-30